Home » Genealogie » Bewijs van overlijden van Neeltje van Luttervelt (1780-1809) en Evert Loo (1775-1809)

Bewijs van overlijden van Neeltje van Luttervelt (1780-1809) en Evert Loo (1775-1809)

Hierboven het bewijs van overlijden van Neeltje van Luttervelt (1780-1809) en Evert Loo (1775-1809).1 Op 8 mei 1809 overleed Evert Loo in de leeftijd van 34 jaar. Hij werd op 11 mei 1809 aangegeven. Evert was woonachtig in Meerten, gehuwd en liet drie jonge kinderen achter.

Acht dagen later op 16 mei 1809 overleed zijn vrouw Neeltje van Luttervelt. Zij overleed in de leeftijd van 29 jaar (dit blad meldt 32 jaar maar ziende op het doopbewijs is dat niet correct2). Zij werd aangegeven op 17 mei 1809. Neeltje was woonachtig in Meerten en weduwe van Evert Loo. De drie jonge kinderen werden in één maand wees.

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Opheusden, Register van aangegeven lijken over Opheusden, Kesteren, Meerten, Aalst en Ommeren 1806-1811, DTB 1020. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zie voor het doopbewijs: https://oorsprong.info/doopbewijs-van-neeltje-van-luttervelt-1780-1809/.