Home » Genealogie » Doopbewijs van Maria van Meerten (1674-?)

Doopbewijs van Maria van Meerten (1674-?)

Hierboven wordt het doopbewijs van Maria van Meerten (1674-?) weergegeven.1 Maria was de dochter van Claes van Meerten (?-?) en werd gedoopt op 13 december 1674.

Voetnoten

  1. Bron: Zoelen, b. Zoelen, Nederduitsch-Gereformeerde Gemeente, Doopen trouwboek, a. Doopinschrijvingen 1642-1703, b. Trouwinschrijvingen 1642-1669, 1674-1707, R.B.S. 1859. Bladzijde 35. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.