Home » Genealogie » Doopbewijs van Luijtgen van Meerten (1670-?)

Doopbewijs van Luijtgen van Meerten (1670-?)

Hierboven wordt het doopbewijs van Luijtgen van Meerten (1670-?) weergegeven.1 Luijtgen was een dochter van Claes van Meerten en zijn huisvrouw die hier niet bij name genoemd wordt.2 De doop vond plaats op 5 november 1670.

Voetnoten

  1. Bron: Zoelen, b. Zoelen, Nederduitsch-Gereformeerde Gemeente, Doopen trouwboek, a. Doopinschrijvingen 1642-1703, b. Trouwinschrijvingen 1642-1669, 1674-1707, R.B.S. 1859. Bladzijde 33. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Vanuit een ander doopbewijs weten we dat zij Teuntien heette. Zie: https://oorsprong.info/doopbewijs-van-cornelis-van-meerten-1667/.