Home » Genealogie » Doopbewijs van Jan van Meerten (1786-1871)

Doopbewijs van Jan van Meerten (1786-1871)

Doopbewijs van Jan van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Jan van Meerten (1786-1871)1 weergegeven.2 Hij werd gedoopt op 10 december 1786 en is geboren op 6 december 1786. Zijn vader was Dirk van Meerten (±1746-1818) en zijn moeder was Maria van Ingen (±1746-1819). Als doopgetuige was Neeltje van Meerten (±1743-1816) aanwezig.3 Uit de genealogische gegevens blijkt dat Jan op 21 april 1815 te Lienden in het huwelijk trad met Antonia Brouwer (1789-1875).

Voetnoten

  1. Jan wordt ook wel Jan Dirk van Meerten genoemd.
  2. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  3. Neeltje was de zus van Dirk.