Home » Genealogie » Doopbewijs van Luitera van Meerten (1669-?) en Cornelia van Meerten (1669-?)

Doopbewijs van Luitera van Meerten (1669-?) en Cornelia van Meerten (1669-?)

Hierboven wordt het doopbewijs van Luitera van Meerten (1669-?) en Cornelia van Meerten (1669-?) weergegeven.1 De tweeling waren dochters van Claes van Meerten (?-?) en zijn huisvrouw die hier niet bij name genoemd wordt.2 Getuigen waren Willem van Eck (?-?) en Dirck Floren (?-?). De doop vond plaats op 17 januari 1669. Vermoedelijk is Luitera als baby gestorven want in 1670 wordt er een dochter gedoopt met de naam Luijtgen.3

Voetnoten

  1. Bron: Zoelen, b. Zoelen, Nederduitsch-Gereformeerde Gemeente, Doopen trouwboek, a. Doopinschrijvingen 1642-1703, b. Trouwinschrijvingen 1642-1669, 1674-1707, R.B.S. 1859. Bladzijde 30. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Vanuit een ander doopbewijs weten we dat zij Teuntien heette. Zie: https://oorsprong.info/doopbewijs-van-cornelis-van-meerten-1667/.
  3. Zie: https://oorsprong.info/doopbewijs-van-luijtgen-van-meerten-1670/.