Home » Genealogie » Doopbewijs van Joost van Heteren (1788-?)

Doopbewijs van Joost van Heteren (1788-?)

Doopbewijs van Joost van Heteren in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven het doopbewijs van Joost van Heteren (1788-?).1 Joost werd op 29 juni 1788 gedoopt en is geboren op 26 juni 1788. Hij was een zoon van Gerrit van Heteren (±1733-?) en Grietje van Meerten (1734-1821).2 Als doopgetuige was Antonia van Luttervelt (1750-1831) aanwezig.3

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Eerder was Grietje getrouwd geweest met Joost van Luttervelt. Vermoedelijk is dit kind vernoemd naar de eerste man van Grietje.
  3. Antonia was de halfzus van Joost van Luttervelt, de overleden man van Grietje van Meerten.