Home » Genealogie » Doopbewijs van Hendrik van Meerten (1788-1839)

Doopbewijs van Hendrik van Meerten (1788-1839)

Doopbewijs van Hendrik van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Hendrik van Meerten (1788-1839).1 Hendrik werd gedoopt op 20 april 1788 en is geboren op 11 april 1788. Zijn vader was Hendrik van Meerten (1749-1833) en zijn moeder was Neeltje van de Graaf (±1760-1818). Als doopgetuige was Maria van Meerten aanwezig.2

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Om welke Maria het hier gaat is de auteur (nog) onbekend.