Home » Genealogie » Doopbewijs van Willemijntje van Meerten (1789-?)

Doopbewijs van Willemijntje van Meerten (1789-?)

Doopbewijs van Willemijntje van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Willemijntje van Meerten (1789-?) weergegeven.1 Willemijntje werd op 14 juni 1789 gedoopt en is op 9 juni 1789 geboren. Zij was een dochter van Dirk van Meerten (?-?) en Gerrarda Hartman (±1760-1834). Er wordt geen doopgetuige vermeld.

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.