Home » Genealogie » Doopbewijs van Johannis van Brenk (1792-?)

Doopbewijs van Johannis van Brenk (1792-?)

Doopbewijs van Johannis van Brenk in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Johannis van Brenk (1792-?) weergegeven.1 Johannis werd op 5 augustus 1792 gedoopt en is geboren op 1 augustus 1792. Zijn vader was Gijsbert van Brenk (±1745-1804) en zijn moeder was Catrina2 van Meerten (1747-1837). Als doopgetuige was Maria van Meerten (±1744-1832) aanwezig.3

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Ook wel Trijneke genoemd.
  3. Het gaat hier haar zus Maria die met Jan Otto van Ingen getrouwd is.