Home » Genealogie » Doopbewijs van Hendrik van Meerten (1792-?)

Doopbewijs van Hendrik van Meerten (1792-?)

Doopbewijs van Hendrik van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Hendrik van Meerten (1792-?) weergegeven.1 Hendrik werd op 9 september 1792 gedoopt en is geboren op 2 september 1792. Zijn vader was Jerfaas van Meerten (?-±1810) en Martina van Oort (±1760-1828).2 Als doopgetuige was Bartje Timmer (?-±1793) aanwezig.3

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerfaas-van-meerten-1810-en-martina-van-oort-1760-1828/.
  3. Bartje, ook wel Sijbarte genoemd, was de schoonzus van Jerfaas. Zij was getrouwd met Claas van Meerten (?-±1804).