Home » Genealogie » Doopbewijs van Jan van Meerten (1807-?)

Doopbewijs van Jan van Meerten (1807-?)

Doopbewijs van Jan van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Jan van Meerten (1807-?) weergegeven.1 Jan werd gedoopt op 3 mei 1807 en is geboren op 18 april 1807. Zijn vader was Frederik van Meerten (1766-1845) en zijn moeder was Luthera van de Peppel2 (1768-1830). Als getuige was Jacoba van Meerten (±1770-1852) aanwezig.3 Hoogstwaarschijnlijk is Jan in de kinderjaren overleden want op 10 september 1808 wordt opnieuw een Jan geboren in dit gezin.

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Hier Lotje genoemd.
  3. Jacoba was de zus van Frederik.