Home » Genealogie » Doopbewijs van Gerrit van Brenk (1787-1868)

Doopbewijs van Gerrit van Brenk (1787-1868)

Doopbewijs van Gerrit van Brenk in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs weergegeven van Gerrit van Brenk (1787-1868).1 Hij werd gedoopt op 28 januari 1787 en is geboren op 22 januari 1787. Zijn vader was Gijsbert van Brenk (±1745-1804) en Catrina van Meerten2 (±1747-1837). Als doopgetuige was Finneke van Brenk aanwezig.3

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zij wordt ook wel Trijneke genoemd.
  3. Het is de auteur (nog) onbekend wie Finneke was.