Home » Genealogie » Doopbewijs van Maria van Meerten (1791-?)

Doopbewijs van Maria van Meerten (1791-?)

Doopbewijs van Maria van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Maria van Meerten (1791-?) weergegeven.1 Maria werd op 13 februari 1791 gedoopt en is geboren op 9 februari 1791. Zij was een dochter van Dirk van Meerten (?-?) en Gerrarda Hartman (±1760-1834). Er was geen doopgetuige aanwezig.

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.