Home » Genealogie » Doopbewijs van Ariaentje van Meerten (1680-?)

Doopbewijs van Ariaentje van Meerten (1680-?)

Hierboven wordt het doopbewijs weergegeven van Ariaentje van Meerten (1680-?).1 Ariaentje is een dochter van Klaes (of Claes) van Meerten. De moeder wordt niet genoemd.2 Ariaentje werd op 3 juli 1680 gedoopt.

Voetnoten

  1. Bron: Zoelen, b. Zoelen, Nederduitsch-Gereformeerde Gemeente, Doopen trouwboek, a. Doopinschrijvingen 1642-1703, b. Trouwinschrijvingen 1642-1669, 1674-1707, R.B.S. 1859. Bladzijde 38. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Vanuit een ander doopbewijs weten we dat dit Teuntien Cornelis was: https://oorsprong.info/doopbewijs-van-cornelis-van-meerten-1667/.