Home » Genealogie » Doopbewijs van Johanna van Meerten (1677-?)

Doopbewijs van Johanna van Meerten (1677-?)

Hierboven wordt het doopbewijs weergegeven van Johanna van Meerten (1677-?).1 Johanna is een dochter van Claas (of Claes) van Meerten. De moeder wordt niet genoemd.2 Johanna werd op 27 januari 1677 gedoopt.

Voetnoten

  1. Bron: Zoelen, b. Zoelen, Nederduitsch-Gereformeerde Gemeente, Doopen trouwboek, a. Doopinschrijvingen 1642-1703, b. Trouwinschrijvingen 1642-1669, 1674-1707, R.B.S. 1859. Bladzijde 36. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Vanuit een ander doopbewijs weten we dat dit Teuntien Cornelis was: https://oorsprong.info/doopbewijs-van-cornelis-van-meerten-1667/.