Home » Genealogie » De zestiende jaargang van ‘De Navorscher’ en de genealogie van het geslacht Van Meerten

De zestiende jaargang van ‘De Navorscher’ en de genealogie van het geslacht Van Meerten

De zestiende jaargang van het blad ‘De Navorscher’ verschijnt in 1866 en heeft twee vermeldingen van een persoon uit het geslacht Van Meerten.1 Het gaat om een vermelding in een voetnoot van Anna van Abcoude van Meerten2. Anna leefde in de zestiende eeuw.

Bij Adam van Diemen, in 1515 vermeld op de Schutmeestersrekening, wordt op bladzijde 183 in een voetnoot verwezen naar Anna van Abcoude van Meerten. De tekst in de voetnoot luidt als volgt:

Zie Kron. v. h. Utr. Gen. IX. bl. 479. – In de 12de gen. Renesse, bij Ferwerda, wordt gezegd, dat Maria, Adriaan van Renesse van Wulven, †1559, en Anna van Abkoude van Meerten, †1597, dr., vrouw van Pieter Ruisch, raadshr. in ‘t hof van Utrecht (1580), volgens eenigen eene „natuurlyke dochter was, verwekt by Mabelia, of Izabella van Diemen, eene dochter van Adam van Diemen.” Vgl. Kok, Woordenb., dl. 24, bl. 175.

We kunnen hiervan leren dat Maria van Renesse van Wulven dochter is van Adriaan van Renesse van Wulven (die overleden is in 1559) en Anna van Abcoude van Meerten (die overleden is in 1597).3 Zij was de vrouw van Pieter Ruisch, in 1580 raadsheer van het hof van Utrecht. Sommigen zien haar echter als een natuurlijke dochter verwekt bij Izabella van Diemen, dochter van Adam van Diemen. Het lijkt erop dat hier verwarring is ontstaan met Anna van Renesse van Wulven, de zus van Maria. Zij was getrouwd met Adam van Weerdenburgh, zoon van Dirk van Weerdenburgh en Isabella van Diemen (inderdaad dochter van Adam van Diemen).4 Er wordt hier verwezen naar de ‘Kroniek van het Utrechtsche Genootschap’ en ‘Woordenboek’.5

Voetnoten

  1. Het gaat om: De Navorscher. Een middel tot gedachtewisseling en letterkundig verkeer tusschen allen die iets weten, iets te vragen hebben, of iets kunnen oplossen. Jrg. 16. Verschenen te Amsterdam in 1866 bij C.M. van Gogh.
  2. Het gaat hier om een ‘bastaardentak’ die voorkomt uit een buitenechtelijke relatie tussen Willem van Abcoude en Johanna van Meerten in de 14e eeuw.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-anna-van-abcoude-van-meerten-1510-1597-en-adriaan-van-renesse-van-wulven-1501-1559/.
  4. Zie daarvoor dit artikel: https://oorsprong.info/beschrijving-van-de-van-meertens-in-de-ridderschap-van-het-kwartier-van-nijmegen/.
  5. Beide bronnen heb ik (nog) niet geraadpleegd.