Home » Scheppingsparadigma » De theologie en haar knieval voor het neodarwinisme

De theologie en haar knieval voor het neodarwinisme

Zijn wij geschapen naar Gods Beeld of producten van een evolutieproces? Zijn Adam en Eva historische personen of figuren uit de mythologie? Is er werkelijk een historische zondeval geweest of is dit een fabeltje? Wat moeten we met het neodarwinisme? En mag deze filosofie het interpretatiekader worden voor het lezen van de Schrift of moeten we de Bijbel lezen vanuit onze ervaringswerkelijkheid? Binnen de Gereformeerde Bond is de discussie over ontstaansvragen weer in alle hevigheid los gebarsten. Dat is niet nieuw, in het Darwinjaar (2009) kwam er binnen de Bond al een stevige bezinning op gang over de vraag of het leven op aarde geschapen is of geëvolueerd.

Voor de rest van mijn bijdrage in de discussie zie de onderstaande link (pdf):
De theologie en haar knieval voor het neodarwinisme

Met dank aan dhr. Maatkamp, uitgever van het creationistische boek Wie heeft God gemaakt voor het correctiewerk en de opmaak. Ook dank verschuldigd aan enkele medecreationisten die commentaar gaven op eerdere versies van dit artikel.

Deze bijdrage werd in 2015 geplaatst op mijn weblog.