Home » Genealogie » Overlijdensakte van Aaldert Marius van Meerten (1905-1934)

Overlijdensakte van Aaldert Marius van Meerten (1905-1934)

Overlijdensakte van Aaldert Marius van Meerten (1905-1934) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Aaldert Marius van Meerten (1905-1934) weergegeven.1 Op 21 maart 1934 deed Wijnand van Neerbos (1872-1961) voor de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren aangifte van het overlijden van zijn schoonzoon. Wijnand was een en zestig jaar oud en steenfabrieksarbeider van beroep. Hij deed de aangifte samen met Arend Arends (1883-1956), vijftig jaar oud en gemeentebode van beroep. Zij verklaarden dat Aaldert Marius op 20 maart om negen uur in de avond in de leeftijd van negen en twintig jaar is overleden. Hij woonde in wijk K nummer tweehonderd vier en zestig. In leven was Aaldert Marius koopman van beroep. Hij is geboren te Lienden en zoon van Arie van Meerten, loswerkman van beroep (1862-1964), en Maartje Maria van Eck (1864-1931).2 Zijn vader leefde in 1934 nog, maar zijn moeder was al overleden. Zijn echtgenote was Krijntje Adriaantje van Neerbos (1909-?). Uit de genealogische gegevens weten we dat Aaldert Marius op 15 mei 1931 te Kesteren in het huwelijk trad met Krijntje Adriaantje.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, overlijdensakten, 1934, aktenummer 7. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl. Helaas staat het akteboek van Kerkwijk bij de informatie over Aaldert Marius. Gelukkig was er een welwillende archivaris die mij de akte toestuurde.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-aaldert-marius-van-meerten-1905-1934/.