Home » Genealogie » De eenendertigste jaargang van ‘De Navorscher’ en de genealogie van het geslacht Van Meerten

De eenendertigste jaargang van ‘De Navorscher’ en de genealogie van het geslacht Van Meerten

De eenendertigste jaargang van het blad ‘De Navorscher’ verschijnt in 1881 en heeft een vermelding van een persoon uit het geslacht Van Meerten.1 Genoemd wordt Maria van Meerten. Maria leefde in de 18e eeuw.

Op bladzijde 472 van dit jaargang staat het volgende:

“Margritha Bartsdochter v. Gent, j.d. uit Opheusden, ondertr. te Amerongen 13 October 1752 Benjamin v. Ochten, j.m. uit Eck en Wiel (hertr. 6 Mei 1784 met Maria v. Meerten, weduwe v. Maarten Jelissen, te Oph.).”

We kunnen hieruit leren dat Maritha Bartsdochter van Gent uit Opheusden op 13 oktober 1752 te Amerongen trouwde met Benjamin van Ochten uit Eck en Wiel. Deze Benjamin is op 6 mei 1784 hertrouwd met Maria van Meerten. Zij was toen weduwe van Maarten Jelissen uit Opheusden.

Voetnoten

  1. Het gaat om: De Navorscher. Een middel tot gedachtewisseling en letterkundig verkeer tusschen allen die iets weten, iets te vragen hebben, of iets kunnen oplossen. Jrg. 31. Verschenen te Amsterdam in 1881 bij J.C. Loman.