Home » Genealogie » De drieëndertigste jaargang van ‘De Navorscher’ en de genealogie van het geslacht Van Meerten

De drieëndertigste jaargang van ‘De Navorscher’ en de genealogie van het geslacht Van Meerten

De drieëndertigste jaargang van het blad ‘De Navorscher’ verschijnt in 1883 en heeft twee vermeldingen van personen uit het geslacht Van Meerten.1 Genoemd worden Barbara van Meerten van Essenstein en Johan van Abcoude van Meerten. Beiden leefden ze in de zestiende eeuw.

Bladzijde 289 bevat een stamboom van het geslacht Zoudenbalch of Soudenbalch. Hieronder wordt het deel dat het geslacht Van Meerten aangaat weergegeven. Daaronder een tekstuele omschrijving met de leerpunten.

Een deel van de stamboom van het geslacht Soudenbalch zoals weergegeven in de 33e jaargang van ‘De Navorscher’.

We zien hierboven meest links Johan van Soudenbalch ‘ridder, h. v. Urk, Emmeloort, de Weerd buiten U.’ Hij trouwt met Johanna een dochter van Rutger van den Boetseler tot Asperen en Langerak. Hij overlijdt op 12 december 1558 in de leeftijd van 55 jaar; zij overlijdt in juni 1586. Ze krijgen meerdere kinderen waarvan voor het genealogisch onderzoek er twee het meest interessant zijn: Gerrit en Elisabeth.

Gerrit van Soudenbalch, heer van Urck en Emmeloort

Gerrit, ‘heer van Urck en Emmeloort, dijkgraaf v. den Leekendijk’ trouwt met Barbara van Meerten van Essenstein. Hij overlijdt in juni 1599 en werd begraven te Utrecht in de Mariakerk.2 Volgens deze stamboom krijgen ze twee kinderen: (1) Johan van Soudenbalch. Hij is voor zijn vader overleden en werd in november 1595 in de Mariakerk begraven, in de zogenoemde Soudenbalch’s capelle. Hij is ongehuwd overleden. (2) Anna van Soudenbalch. Zij is op 22 september 1593 jong overleden aan de kinderpokken. Ook zij werd begraven in de Mariakerk.

Elisabeth van Soudenbalch

Elisabeth van Soudenbalch trouwt met Johan van Abcoude van Meerten. Zij overlijdt in januari 1602.

Voetnoten

  1. Het gaat om: De Navorscher. Een middel tot gedachtewisseling en letterkundig verkeer tusschen allen die iets weten, iets te vragen hebben, of iets kunnen oplossen. Jrg. 33. Verschenen te Amsterdam in 1883 bij J.C. Loman.
  2. Deze kerk is helaas afgebroken: https://nl.wikipedia.org/wiki/Mariakerk_(Utrecht).