Home » Genealogie » Arnoldus Buchellius heeft drie rouwborden van het gezin Gerrit Soudenbalch en Barbara van Abcoude van Meerten vereeuwigd in zijn ‘Monumenta’

Arnoldus Buchellius heeft drie rouwborden van het gezin Gerrit Soudenbalch en Barbara van Abcoude van Meerten vereeuwigd in zijn ‘Monumenta’

Arnoldus Buchellius (of: Aernout van Buchel) is langs geweest bij verschillende kerken en heeft daar onder andere rouwborden nagetekend. Deze heeft hij gepubliceerd in zijn ‘Monumenta passim in templis ac monsteriis Trajectinae urbis atque agri inventa’. Het boek is door Het Utrechts Archief ingescand en getranscribeerd. Omdat het vooral in het Latijn geschreven is, heeft de archivaris ook voor een Nederlandse vertaling gezorgd. Daar maak ik hieronder, met dank aan Het Utrechts Archief, gebruik van. De tekeningen van de wapens zijn te vinden op scan 118 van ‘Monumenta’ 1

Pieter Jansz. Saenredam schildert in 1663 de Mariakerk (rechts) te Utrecht. Op de achtergrond is de Domkerk te zien. Bron: Wikipedia.

Gerrit XVI Soudenbalch (of: Zoudenbalch) was van 1567 tot en met 1599 Heer van Urck en Emmeloort. Na zijn dood volgde zijn vrouw Barbara van Abcoude van Meerten hem op als vrouwe van Urck en Emmeloort, van 1601 tot en met 1614.2 Het echtpaar werd begraven in de al gesloopte Mariakerk3, in de grafkapel van de Soudenbalchen.4 Aan de muren van deze grafkapel hingen daarom drie rouwborden: één van Gerrit, één van Barbara en één van hun zoon Johan. De Mariakerk (zie plaatje hierboven) werd in de eerste helft van de negentiende eeuw stap voor stap afgebroken. Wat nu nog rest is de oude kloostergang. Gelukkig zijn dankzij, het werk van Buchell, de wapens op de rouwborden bewaard gebleven. Wat er met de rouwborden en de graven zelf is gebeurd, dat is mij (nog) niet bekend.

Latijnse tekst

De Latijnse tekst van Buchellius luidt als volgt:

“Ad parietem in tabulis suspensis sequential insignia spectator:

Contra superiora insignia ad inferiorem sacelli partem pendent VIII scuta tam paterna quam maternal Jan Soudenbalchii filii Gerardi dni de Urck qui ante parentes obijt.”

Vertaling

Voor deze vertaling heb ik gebruik gemaakt van de vertaling door Het Utrechts Archief:

“Aan de muur, op de borden die daar hangen, staan deze wapens:

Tegenover de hoger hangende wapens, in het benedendeel van de kapel, hangen de acht wapens, zowel van vaders- als moederskant, van Jan Soudenbalch, zoon van Gerrit, heer van Urk, die eerder dan zijn ouders stierf.”

Gerrit Soudenbalch

We zien op het rouwbord van Gerrit de volgende wapens. Links: Soudenbalch, Van Brienen, Van Zuijlen Natewish en Van Kershoff. Rechts: Van den Boetzelaer, Van Arkel, De Mol, en Van Broeckhuijsen. Al komt de laatste niet overeen met het familiewapen Van Broeckhuijsen.5 Genealogisch zit het als volgt. Gerrit was een zoon van Johan Soudenbalch en Johanna van den Boetzelaer. Vader Johan was een zoon van Evert Soudenbalch en Maria van Brienen. Moeder Johanna was een dochter van Rutger van den Boetzelaer en Bertha van Arkel. Opa Evert was een zoon van Gerrit Soudenbalch en Geertruid van Zuijlen van Natewish. Opa Rutger was een zoon van Wessel van den Boetzelaer en Josina de Mol. Oma Bertha was een dochter van Otto van Arkel en Walravina van Broeckhuijsen.6

Barbara van Abcoude van Meerten

Het rouwbord van Barbara is korter dan die van haar man Gerrit. We zien dat het hier om Barbara gaat door de twee halve wapens in één schild. Links Soudenbalch en rechts Van Abcoude van Meerten. Aan de linkerkant staan de wapens: Soudenbalch en Van den Boetzelaer. Aan de rechterkant staan de wapens: Van Abcoude van Meerten en Lalaing. Genealogisch zit het als volgt. Gerrit was een zoon van Johan Soudenbalch en Johanna van den Boetzelaer. Barbara was een dochter van Anthonius van Abcoude van Meerten en Anna Lalaing.

Johan Soudenbalch

Het rouwbord van de zoon van het bovengenoemde echtpaar, die op vierentwintig jarige leeftijd overleed, geeft weer acht kwartieren. We zien links de wapens: Soudenbalch, Van den Boetselaer, Van Brienen en Van Arkel. We zien rechts de wapens: Van Abcoude van Meerten, Lalaing, Van Montfoort en Van Luxemburg Fiennes. Genealogisch zit het als volgt. Johan was een zoon van Gerrit Soudenbalch en Barbara van Abcoude van Meerten. Vader Gerrit was een zoon van Johan Soudenbalch en Johanna van den Boetzelaer. Moeder Barbara was een dochter van Anthonius van Abcoude van Meerten en Anna Lalaing. Opa Johan was een zoon van Evert Soudenbalch en Maria van Brienen. Oma Johanna was een dochter van Rutger van den Boetzelaer en Bertha van Arkel. Opa Anthonius was een zoon van Johan van Abcoude van Meerten en Mechteld van Montfoort. Oma Anna was een dochter van Charles Lalaing en Jacqueline van Luxemburg Fiennes.

Voetnoten

  1. Het boek is via deze link te raadplegen: https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=210&miadt=39&miview=inv2&milang=nl&micode=Hss_Van_Buchel_Monumenta&minr=38783122.
  2. Zie ook Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Zoudenbalch_(1541-1599).
  3. Meer informatie over deze kerk is hier te vinden: https://nl.wikipedia.org/wiki/Mariakerk_(Utrecht).
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-barbara-van-abcoude-van-meerten-van-essenstein-en-gerrit-soudenbalch/.
  5. Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Van_Broeckhuysen.
  6. De zo geschetste kwartierstaat komen we ook tegen in de dertigste jaargang van De Navorscher. Zie: https://oorsprong.info/de-dertigste-jaargang-van-de-navorscher-en-de-genealogie-van-het-geslacht-van-meerten/. Maar dan gaat het om Walravina Soudenbalch de zus van Gerrit.