Home » Betuwse streekgeschiedenis » De Baron over Cuijlenburgs Hofstad en Everhard Godfried van Meerten

De Baron over Cuijlenburgs Hofstad en Everhard Godfried van Meerten

In De Baron (jaargang 3 nummer 1) staat een artikel over Cuijlenburgs Hofstad en de eigenaren van deze hofstad. Het artikel is geschreven door Rien van Doorn en bevat ook de naam van een ‘Van Meerten’. Hieronder meer informatie over de relatie tussen deze eigenaar en de hofstad.1

Informatie

Hierboven ziet u een penseeltekening van Kuylenborgs Hofstad te Maurik, te vinden in het Gelders Archief.2 De hofstad is eerst in bezit geweest van de Remonstrantse predikant Christianus Sopingius. Hij weigerde de Acte van Stilstand te ondertekenen en trok zich terug in de Betuwe, maar kon geen predikant meer worden. In 1651 verkopen zijn vrouw en kinderen Cuijlenburgs Hofstad aan jonker Everhard Godfried van Meerten en zijn vrouw Elisabeth van Goltsteijn. “De nieuwe eigenaren, Evarerd Godefrid van Meerten en Elisabeth van Golsteijn hebben de hofstad waarschijnlijk verpacht. Aan wie is echter onbekend. Het duurt even voordat er informatie te vinden is over de volgende eigenaren.” Van Doorn schrijft daarna over nog over verschillende andere eigenaren. In 1928 is de hofstad door een felle brand verwoest (zo laat de Tielsche Courant weten). De bezitters van het land (de familie Bus) bouwde op deze plaats een nieuwe boerderij. In het lijstje van eigenaren en bewoners op bladzijde 13 wordt bij 1651 Everhard Godfried van Meerten en Elisabeth van Goltsteijn ook genoemd.3

Voetnoten

  1. Met dank aan Joke Honders, van de Historische Kring Kesteren & Omstreken, die mij op het bestaan van dit artikel wees. Als de Heere het geeft later meer over Everhard Godfried van Meerten. Hij was de achterkleinzoon van de in Ingen begraven Dirck van Meerten. Zie: https://oorsprong.info/leenaktenboek-over-vijf-morgen-land-te-ingen-een-bruikbaar-puzzelstuk/. Hij was een zoon van Arnt en een kleinzoon van Dirck: https://oorsprong.info/feedback-vragen-2023-de-puzzel-van-de-drie-dircken-opgelost/.
  2. Hier zijn de gegevens te vinden: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=284&miadt=37&milang=nl&mizk_alle=Kuylenborgs%20hofstad&miview=gal.
  3. Bron voor dit artikel: Doorn, R. van, 2020, Cuijlenburgs Hofstad, De Baron 3 (1): 11-13. URL: https://hkko.nl/wp-content/uploads/2023/02/2020-De_BARON-Jg-3-Nr-1.pdf.