Home » Genealogie » Dankbetuiging n.a.v. overlijden van Maria Anthonia Vonk (1819-1880)

Dankbetuiging n.a.v. overlijden van Maria Anthonia Vonk (1819-1880)

Hierboven wordt de dankbetuiging van Hendricus van Meerten (1829-1902) naar aanleiding van het overlijden van Maria Anthonia Vonk (1819-1880) weergegeven.1 Deze dankbetuiging is gepubliceerd in De Standaard.2  Hendricus schrijft: “De ondergeteekende betuigt bij deze zijn hartelijken dank aan allen, die hem blijken van deelneming gaven bij het smartelijk verlies zijner geliefde Echtgenoote.” De dankbetuiging is geschreven vanuit Utrecht en gedateerd op 17 augustus 1880.

Voetnoten

  1. De overlijdensakte van Maria Anthonia is hier te vinden: https://oorsprong.info/overlijdensakte-van-maria-anthonia-vonk-1819-1880/. Het parenteel van dit echtpaar hier: https://oorsprong.info/parenteel-van-hendricus-van-meerten-1829-1902-en-maria-anthonia-vonk-1819-1880/.
  2. Bron: Meerten, H. van, 1880, Dankbetuiging, De Standaard 9 (2578): 4. Deze advertentie is te raadplegen via Delpher: www.delpher.nl.