Home » Genealogie » Rouwadvertentie van Hendrik van Meerten (1854-1864) in ‘De Heraut’

Rouwadvertentie van Hendrik van Meerten (1854-1864) in ‘De Heraut’

Hierboven wordt de rouwadvertentie weergegeven van Hendrik van Meerten (1854-1864). De rouwadvertentie werd gepubliceerd in De Heraut.1 Hendrik was een zoon van Hendricus van Meerten (1829-1902) en Maria Anthonia Vonk (1819-1880).2 Hij overleed op 22 mei 1864 te Utrecht.3 De advertentie is gedateerd op 24 mei 1864 en geschreven vanuit Utrecht.

We lezen in de advertentie:

Het heeft den Almagtigen God in den weg Zijner aanbiddelijke wijsheid behaagd, om op den 22sten dezer tot zich te nemen, als een gekochte door het bloed des Lams, onzen teeder beminden ZOON, in den liefelijken leeftijd van tien jaren, de eenige vrucht onzer Echtverbintenis. Hoe diep ons ouderhart gewond is, en wat wij noodig hebben om ook dit kruis naar Zijnen wil te dragen, weet alleen Hij die troosten kan meer dan eene moeder troost, en door Zijnen Heiligen Geest in ons werken wil, wat Hem ook nu in Christus welbehagelijk is.

Hendrik zou op 8 juni 1864 tien jaar geworden zijn.

Voetnoten

  1. Bron: Meerten, H. van, Meerten-Vonk, M.A. van, 1864, Rouwadvertentie, De Heraut 15 (22): 4. Deze advertentie is te raadplegen via Delpher: www.delpher.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-hendricus-van-meerten-1829-1902-en-maria-anthonia-vonk-1819-1880/.
  3. Zijn overlijdensakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/overlijdensakte-van-hendrik-van-meerten-1854-1864/.