Home » Genealogie » Doopbewijs van Neeltje van Luttervelt (1780-1809)

Doopbewijs van Neeltje van Luttervelt (1780-1809)

Doopbewijs van Neeltje van Luttervelt in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Neeltje van Luttervelt (1780-1809) weergegeven.1 Neeltje is gedoopt op 16 januari 1780 en geboren op 10 januari 1780. Zij was een dochter van Joost van Luttervelt (±1730-?) en Grietje van Meerten (1734-1821). Als doopgetuige was Antonia van Luttervelt (1750-1831) aanwezig.2 Uit de genealogische gegevens blijkt dat zij in het huwelijk getreden is met Evert Loo (1775-1809).

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Antonia was een halfzus van Joost en een tante van Neeltje.