Home » Genealogie » Betaling van het trouwrecht door Leonard van Meerten en Cornelia Catharina Beusechem van der Linden (Leidse versie)

Betaling van het trouwrecht door Leonard van Meerten en Cornelia Catharina Beusechem van der Linden (Leidse versie)

Hierboven wordt de betaling van het trouwrecht van Leonard van Meerten (1731-1802) en Cornelia Catharina Beusechem van der Linden (1729-1807) weergegeven.1 Juffrouw Cornelia Catharina Beusechem van der Linden woonde te Leinden. Zij hoopt te trouwen met Ds. Leonard van Meerten, predikant te Arkel. Voor de bruidegom wordt op 21 januari 1763 30 gulden betaald.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Leiden, Impostregisters trouwen, klassen C. 1759-1795 dec., p. 5. Te raadplegen via de website Erfgoed Leiden: www.erfgoedleiden.nl.