Home » Genealogie » Huwelijksinschrijving van Leonard van Meerten (1731-1802) en Cornelia Catharina Beusechem van der Linden (1729-1807) (Leidse versie)

Huwelijksinschrijving van Leonard van Meerten (1731-1802) en Cornelia Catharina Beusechem van der Linden (1729-1807) (Leidse versie)

Hierboven wordt de huwelijksinschrijving van Leonard van Meerten (1731-1802) en Cornelia Catharina Beusechum van der Linden (1729-1807) weergegeven.1 Het echtpaar trouwde op 8 februari 1763 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Leiden. Zij gingen op 20 januari 1763 in ondertrouw. Ds. Leonard van Meerten was weduwnaar van Barbara van Toulon (1732-1762). Van Meerten was predikant te Arkel en woonachtig aldaar. Hij werd geassisteerd door Willemina Bruijst (?-1763) zijn nicht2 en woonachtig op de Delfse Vliet. Zij brengen de attestatie van Arkel over. Juffrouw Cornelia Catharina Beusechem van der Linden. Zij is een jongedochter van Gorinchem en woonachtig op de Heeregragt. Cornelia Catharina werd geassisteerd door mr. Hendrik Beusechem van der Linden (1700-1766), haar vader. Hendrik woonde ook aan de Herengracht te Leiden.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Leiden, Ondertrouw SS. 1762-februari 1767, p. 53. Te raadplegen via Erfgoed Leiden: www.erfgoedleiden.nl.
  2. Ik ben er (nog) niet achter hoe zij familie is van Leonard. Vermoedelijk via zijn moeder Maria van Barnevelt (1704-1756).