Home » Genealogie » Begraafinschrijving van Barbara van Toulon (1732-1762)

Begraafinschrijving van Barbara van Toulon (1732-1762)

Hierboven wordt de begraafinschrijving van Barbara van Toulon (1732-1762) weergegeven. 1 Juffrouw Barbera werd op 17 februari 1762 begraven en was een de huisvrouw van de heer Leonard van Meerten (1731-1802). De begrafenis kostte dertig gulden en heeft plaatsgevonden in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Arkel.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Arkel, Trouwen en Begraven 1726-1778, p. 130. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.