Home » Genealogie » Betaling van het trouwrecht door Justinus Cornelis van Meerten en Anna Snoeck

Betaling van het trouwrecht door Justinus Cornelis van Meerten en Anna Snoeck

Hierboven wordt de betaling van het trouwrecht door het echtpaar Justinus Cornelis van Meerten en Anna Snoeck weergegeven.1 Ze betalen dit op 13 juli 1774. De kosten zijn bij elkaar zestig gulden, tweemaal dertig gulden.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Begraven en Trouwen 1725-1778, p. 117. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.