Home » Genealogie » Begraafinschrijving van Cornelia Elisabeth de Voo (?-1774)

Begraafinschrijving van Cornelia Elisabeth de Voo (?-1774)

Hierboven wordt de begraafinschrijving van Cornelia Elisabeth de Voo (?-1774) weergegeven.1 De begrafenis heeft plaatsgevonden op 11 januari 1774 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. De kosten voor de begrafenis bedroegen drie gulden. Cornelia Elisabeth was de weduwe van Bastiaan van Meerten (1714-1757).

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Begraven en Trouwen 1725-1778, p. 115. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.