Home » Genealogie » Begraafinschrijving van Magdalena Petronella Cornelia van Meerten (1774-1777)

Begraafinschrijving van Magdalena Petronella Cornelia van Meerten (1774-1777)

Hierboven wordt de begraafinschrijving van Magdalena Petronella Cornelia van Meerten (1774-1777) weergegeven.1 De begrafenis heeft plaatsgevonden op 31 oktober 1777 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. De kosten voor de begrafenis bedroegen dertig gulden. Magdalena Petronella Cornelia was de dochter van Lambertus van Meerten (1733-1798).

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Begraven en Trouwen 1725-1778, p. 123. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.