Home » Genealogie » Betaling van het trouwrecht door Jan van Amerongen en Elizabeth Metman

Betaling van het trouwrecht door Jan van Amerongen en Elizabeth Metman

Hierboven wordt de betaling van het trouwrecht door het echtpaar Jan van Amerongen en Elizabeth Metman weergegeven.1 Ze betalen dit op 27 september 1747. De kosten zijn bij elkaar zes gulden.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Begraven en Trouwen 1725-1778, p. 61 (396 bij FamilySearch). Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.