Home » Genealogie » Begraafinschrijving van Maria van Meerten (1665-1749)

Begraafinschrijving van Maria van Meerten (1665-1749)

Hierboven wordt de begraafinschrijving van Maria van Meerten (1665-1749) weergegeven.1 De begrafenis heeft plaatsgevonden op 5 september 1749 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. De kosten voor de begrafenis bedroegen drie gulden. Maria was weduwe van Dirk Lieshout.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Begraven en Trouwen 1725-1778, p. 66. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.