Home » Genealogie » Begraafinschrijving van Johanna van Meerten (1697-1742)

Begraafinschrijving van Johanna van Meerten (1697-1742)

Hierboven wordt de begraafinschrijving van Johanna van Meerten (1697-1742) weergegeven.1 De begrafenis heeft plaatsgevonden op 22 februari 1742 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. De kosten voor de begrafenis bedroegen drie gulden. Johanna wordt omschreven als ‘de vrouw van Pieter Herwijnen’.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Begraven en Trouwen 1725-1778, p. 46 (381 bij FamilySearch). Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.