Home » Genealogie » Begraafinschrijving van Pieter van Aalst (1709-1777)

Begraafinschrijving van Pieter van Aalst (1709-1777)

Hierboven wordt de begraafinschrijving van Pieter van Aalst (1708-1777) weergegeven.1 De heer Pieter van Aalst werd op 6 mei 1777 begraven in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Westzaandam. Hij was weduwnaar. Hij werd begraven bij zijn vrouw in het grafnummer 254. De begrafenis kostte 5 gulden.2

Voetnoten

  1. Bron: 755. Register van ontvang wegens het begraven, 1768-1782 I deel, Geref. W. Zdm, p. 60. Te raadplegen via de website van het Zaanstad Gemeentearchief: www.archief.zaanstad.nl.
  2. Pieter was een zoon van ds. Gerardus van Aalst (1678-1759) en Aletta van Meerten (1666-1744). Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-aletta-van-meerten-1666-1744-en-gerardus-van-aalst-1678-1759/.