Home » Genealogie » Doopinschrijving van Dirck van Meerten (1690-?)

Doopinschrijving van Dirck van Meerten (1690-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Dirck van Meerten (1690-?) weergegeven.1 Op 16 april 1690 werd Dirck gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Ingen. Hij was een jonge soon van Jacob van Meerten (1648-?) en Hendrickjen Peters van Roothuijsen (?-?). Zij waren lidmaten van de gemeente.

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen, doopboek, 1662-1718, DTB 1055.0, p. 63. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl. De scan die te vinden is bij Regionaal Archief Rivierenland is duidelijker: www.rarivierenland.nl.