Home » Genealogie » Begraafinschrijving van Dieuwertje Dekker (1712-1770)

Begraafinschrijving van Dieuwertje Dekker (1712-1770)

Hierboven wordt de begraafinschrijving van Dieuwertje Dekker (1712-1770) weergegeven.1 Dieuwertje Dekker werd op 14 mei 1770 begraven in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Westzaandam. Zij was de huijsvrou van Pieter van Aalst en is begraven in het grafnummer 254. De begrafenis kostte 5 gulden.2

Voetnoten

  1. Bron: 755. Register van ontvang wegens het begraven, 1768-1782 I deel, Geref. W. Zdm, p. 19. Te raadplegen via de website van het Zaanstad Gemeentearchief: www.archief.zaanstad.nl.
  2. Dieuwertje was een dochter van Claas (Claaszn.) Dekker en Aagje (Dirks) Noomen.