Home » Genealogie » Begraafinschrijving van Lambertus van Amerongen (1721-1749)

Begraafinschrijving van Lambertus van Amerongen (1721-1749)

Hierboven wordt de begraafinschrijving van Lambertus van Amerongen (1721-1749) weergegeven.1 De begrafenis heeft plaatsgevonden op 3 december 1749 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. De kosten voor de begrafenis bedroegen drie gulden.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Begraven en Trouwen 1725-1778, p. 66. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.