Home » Genealogie » Begraafinschrijving van Maria van Amerongen (1725-1756)

Begraafinschrijving van Maria van Amerongen (1725-1756)

Hierboven wordt de begraafinschrijving van Maria van Amerongen (1725-1756) weergegeven.1 De begrafenis heeft plaatsgevonden op 2 juli 1756 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. De kosten voor de begrafenis bedroegen drie gulden. Maria was de huisvrouw van Adrianus van Appeltern.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Begraven en Trouwen 1725-1778, p. 79. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.