Home » Genealogie » Begraafinschrijving van Elizabeth Metman (1724-1755)

Begraafinschrijving van Elizabeth Metman (1724-1755)

Hierboven wordt de begraafinschrijving van Elizabeth Metman (1724-1755) weergegeven.1 De begrafenis heeft plaatsgevonden op 3 februari 1755 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. De kosten voor de begrafenis bedroegen drie gulden. Elizabeth was de huisvrouw van Johan van Amerongen.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Begraven en Trouwen 1725-1778, p. 77. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.