Home » Genealogie » Begraafinschrijving van Maria van Barnevelt (1704-1756)

Begraafinschrijving van Maria van Barnevelt (1704-1756)

Hierboven wordt de begraafinschrijving van Maria van Barnevelt (1704-1756) weergegeven.1 De begrafenis heeft plaatsgevonden op 29 december 1756 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. De kosten voor de begrafenis bedroegen dertig gulden. Maria was de huisvrouw van de heer Huibert van Meerten.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Begraven en Trouwen 1725-1778, p. 80. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.