Home » Genealogie » Begraafinschrijving van Leonard Cornelis van Meerten (1776-1778)

Begraafinschrijving van Leonard Cornelis van Meerten (1776-1778)

Hierboven wordt de begraafinschrijving van Leonard Cornelis van Meerten (1776-1778) weergegeven.1 De begrafenis heeft plaatsgevonden op 17 januari 1778 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. De kosten voor de begrafenis bedroegen dertig gulden. Leonard Cornelis was de zoon van Lambertus van Meerten (1733-1798).

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Begraven en Trouwen 1725-1778, p. 123. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.