Home » Genealogie » Begraafinschrijving van Louisa Martina van Meerten (1770-1771)

Begraafinschrijving van Louisa Martina van Meerten (1770-1771)

Hierboven wordt de begraafinschrijving van Louisa Martina van Meerten (1770-1771) weergegeven.1 De begrafenis heeft plaatsgevonden op 3 april 1771 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. De kosten voor de begrafenis bedroegen dertig gulden. Zij was de dochter van Martinus Adrianus van Meerten (1736-1815).

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Begraven en Trouwen 1725-1778, p. 109. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.