Home » Genealogie » Begraafinschrijving van Adrianus van Appeltern (1719-1770)

Begraafinschrijving van Adrianus van Appeltern (1719-1770)

Hierboven wordt de begraafinschrijving van Adrianus van Appeltern (1719-1770) weergegeven.1 De begrafenis heeft plaatsgevonden op 12 september 1770 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. De kosten voor de begrafenis bedroegen zes gulden. Hij was de weduwnaar van Maria van Amerongen.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Begraven en Trouwen 1725-1778, p. 108. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.