Home » Genealogie » Begraafinschrijving Christina Geertruijda van Meerten (1768-1772)

Begraafinschrijving Christina Geertruijda van Meerten (1768-1772)

Hierboven wordt de begraafinschrijving van Christina Geertruijda van Meerten (1768-1772) weergegeven.1 De begrafenis heeft plaatsgevonden op 20 oktober 1772 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. De kosten voor de begrafenis bedroegen dertig gulden.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Begraven en Trouwen 1725-1778, p. 112. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.