Home » Genealogie » Begraafinschrijving van Hendrika van Meerten (1691-1749)

Begraafinschrijving van Hendrika van Meerten (1691-1749)

Hierboven wordt de begraafinschrijving van Hendrika van Meerten (1691-1749) weergegeven.1 De begrafenis heeft plaatsgevonden op 22 december 1749 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. De kosten voor de begrafenis bedroegen drie gulden. Hendrika wordt aangeduid als ‘de vrouw van Hend. Tillaart’.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Begraven en Trouwen 1725-1778, p. 66. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.