Home » Genealogie » Begraafinschrijving van Lambert van Meerten (1689-1763)

Begraafinschrijving van Lambert van Meerten (1689-1763)

Hierboven wordt de begraafinschrijving van Lambert (Jansz.) van Meerten (1689-1763) weergegeven.1 De begrafenis heeft plaatsgevonden op 12 juli 1763 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. De kosten voor de begrafenis bedroegen dertig gulden.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Begraven en Trouwen 1725-1778, p. 92. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.