Home » Genealogie » Betaling van het trouwrecht door Martinus Adrianus van Meerten en Adriana Maria van Toulon

Betaling van het trouwrecht door Martinus Adrianus van Meerten en Adriana Maria van Toulon

Hierboven wordt de betaling van het trouwrecht door het echtpaar de heer Martinus Adrianus van Meerten en juffrouw Adriana Maria van Toulon weergegeven.1 Ze betalen dit op 3 oktober 1763. De kosten zijn bij elkaar zestig gulden, tweemaal dertig gulden.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Begraven en Trouwen 1725-1778, p. 93. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.