Home » Genealogie » Begraafinschrijving van Jan van Amerongen (1684-1763)

Begraafinschrijving van Jan van Amerongen (1684-1763)

Hierboven wordt de begraafinschrijving van Johan van Amerongen (1684-1763) weergegeven.1 De begrafenis heeft plaatsgevonden op 6 april 1763 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. De kosten voor de begrafenis bedroegen zes gulden. Johan was weduwnaar van Maria van Meerten (1686-1729).

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Begraven en Trouwen 1725-1778, p. 92. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.