Home » Genealogie » Begraafinschrijving van Judica Maria van Meerten (1740-1741)

Begraafinschrijving van Judica Maria van Meerten (1740-1741)

Hierboven wordt de begraafinschrijving van Judica Maria van Meerten (1740-1741) weergegeven.1 De begrafenis heeft plaatsgevonden op 21 november 1741 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. De kosten voor de begrafenis bedroegen vijftien gulden.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Begraven en Trouwen 1725-1778, p. 45 (380 bij FamilySearch). Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.